Nieuws CE-markering: staalbouwer wordt 'fabrikant'
«Terug naar overzicht
Donderdag 8 februari 2018
Net als de producenten van bouwproducten zijn ook staalconstructiebedrijven per 1 juli 2014 verplicht om hun constructies te leveren met CE-verklaring. De bedoeling van CE-verklaring is om binnen de gehele EU uniformiteit te krijgen in de eisen voor het fabriceren en testen van alle soorten (bouw)producten én in de beschrijvingen van belangrijke producteigenschappen en -prestaties. Deze eenduidigheid moet leiden tot grotere transparantie en onderlinge vergelijkbaarheid van productgegevens, meer eerlijke concurrentie en minder handelsbelemmeringen in de Europese markt en een betere informatievoorziening van de eindgebruiker. Een CE-verklaring laat 'in één oogopslag' zien dat het product voldoet aan de eisen in de relevante Europese beproevings- en productienormen. CE-markering van staalconstructies is wettelijk verplicht vanaf 1 juli 2014 en geeft daarmee de NEN-EN 1090 een wettelijke status. De eisen in deze norm hebben uitsluitend betrekking op de resultaten van het fabricageproces; de montage valt buiten het werkingsgebied van de EN 1090-1. CE-markeringen zijn aan te brengen op zowel constructiedelen als complete constructies. EN 1090-1 staat dit pas toe als het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem op basis van EN ISO 9001, aangevuld met een kwaliteitsmanagementsysteem voor het lassen conform EN ISO 3834 en onder begeleiding van een lascoördinator volgens EN ISO 14731. Onze lassers zijn allemaal gecertificeerd volgens EN ISO 9606-1. Peeters Plaat- en Konstruktiebedrijf is klaar voor de toekomst, heeft de audit NEN-EN 1090-1 positief doorlopen en mag haar constructies met CE verklaring leveren.


Nieuwsarchief
08-02-18: